You are here: Home » Allmänt » Problematik med att dimra LED-lampor

Problematik med att dimra LED-lampor

LED-lampor är som de flesta känner till ett snabbt växande område som beräknas ta över all annan belysning både inomhus och utomhus inom kort. Fördelarna är många men att nämnas framförallt är den låga energiförbrukningen jämfört med tidigare lampor. Den snabba förändringen medför dock vissa ”barnsjukdommar” och problem där tillverkare och konsument måste lära sig tala samma språk.

Till skillnad från glödlampor är inte alla LED-lampor dimbara utan man måste se till att införskaffa speciella dimbara LED-lampor om ändamålet är att dimra dom. Dessa är något dyrare än LED-lampor som inte är dimbara då de är mer komplicerat konstruerade.
LED-lamporna är elektroniska enheter som ger ljus genom dioder och styrs med ett LED-chip. Det har här visat sig vara en stor affärshemlighet vad de olika LED-lamporna och LED-belysningarna innehåller för LED-chip och hur dessa fungerar. Detta är problematiskt då det finns olika tekniker för att dimra LED t ex framkantsdimring, bakkantsdimring och pulsbredsdimring (PWM). Olika tekniker är mer eller mindre vanliga beroende på om lamporna är kopplade till drivdon eller drivs med ström direkt från vägg eller lamputtag (230V). Skillnaderna mellan de olika är bland annat strömförbrukningen under uppstart. Man riskerar att skada sin utrustning eller förkorta livslängden på den om man går och köper en ”LED-dimmer” i närmaste affär om denna inte använder rätt teknik för ens belysning. Detta är tyvärr inte alltid specificerat särskilt tydligt i handeln.
För konsumenterna är detta problematiskt. Man är van att det man köper ska fungera, men i fallet LED-lampor är alltså enbart ”LED-dimmer” långt ifrån all information man behöver. För att förstå problematiken kan vi göra liknelsen med en vegetarian som går in på en restaurang där menyn innehåller ”dagens lunch” utan vidare information om innehåll.

Varför håller tillverkarna detta hemligt?
Det troliga svaret är givetvis konkurrens i en fråga som varit problematisk tidigare; Hur dimrar man LED-lampor? Att kunna visa att man har en lösning på problemet är givetvis ett sätt att få trovärdighet för sitt varumärke och att man står steget bättre än konkurrenterna.
Vi har bland annat frågat en av de största och mest erkända tillverkarna i Sverige Hide-a-Lite om att dimra LED, vilket för oss var ett givande samtal. Kortfattat fick vi till svar att problematiken med dimring av LED är något av en myt. ”Alla våra dimbara lampor och armaturer går att dimra med våra dimrar”. De har givetvis rätt i vad de säger, men lägg märke till hur många gånger ordet ”våra” finns med i svaret vi fick. Eftersom de har full kunskap om sina egna produkter och själva vet hemligheten i deras LED-chip är givetvis deras egna dimrar anpassade för att fungera med deras produkter. Men detta resonemang medför en låsning som inte gör det lättare för konsumenterna att kunna kombinera fabrikat på marknaden fritt.

Nytänkande börjar komma från Europa
Bland återförsäljare av dimbara LED-lampor kan vi t ex hos Amazing LED Design se hur man klart och tydligt specificerar för sina kunderna vad för dimmerteknik som ska användas för olika LED-lampor samt vad för dimmerteknik deras LED-dimrar använder sig av. Här möjliggörs en valmöjlighet för konsumenterna att handla dimmer av ett fabrikat och LED-lampa av ett annat. Att nämna om Amazing LED Designs produkter är att samtliga är europeiska tillverkare och inte enbart Svenska. Däribland Elko EP från Tjeckien som funnits många decennier i branschen och uppenbarligen inte håller lika hårt i sina affärshemligheter.

Vilseledande fakta om LED-dimring
När man dimrar LED-lampor är det rekommenderat att högst använda endast 20% av dimmerns effektförbrukningskapacitet i Watt. Ska man dimra en lampa på 6W bör man alltså använda en LED-dimmer som klarar 30W effektförbrukning. Det beror på de starka startströmmarna vid upptändningen av LED-lampor. Framgår inte den informationen från tillverkaren riskerar man här att överbelasta sin belysning trots att man tycker sig använda passande utrustning. Bland de informationstexter vi läst från flertalet tillverkare tycker vi dock att denna information framgår relativt tydligt hos de flesta svenska tillverkarna av LED-dimrar.